Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

RAVINTOLA PARPPEINPIRTIN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 14.1.2021

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat Tsipaniekka Oy:n (2310416-0) toimintaa. Yritys vastaa Ravintola Parppeinpirtin toiminnasta. Yritys noudattaa ravintola-, kahvila- ja pitopalvelujen sekä ohjelmapalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilausten peruutuksissa seuraavia ehtoja:

YLEISET EHDOT

1. VARAUKSET JA VAHVISTUKSET

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kasvotusten tai puhelimitse tai kirjallisesti sähköpostilla.

Varaus vahvistetaan palveluntarjoajan toimesta kirjallisesti sähköpostilla. Ellei asiakkaalla ole käytettävissä sähköpostia varausvahvistus voidaan tehdä myös suullisesti. Vahvistus pitää sisällään kuvauksen sovituista palveluista, niiden hinnoista lisäksi vahvistuksen yhteydessä tilaajalle toimitetaan yrityksen voimassa olevat varaus- ja peruutusehdot.

Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sekä palveluntarjoajaa että asiakasta.

2. MAKSUEHDOT

Tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla, ellei maksuehdoista ole erikseen toisin sovittu.

Laskutus on mahdollinen maksutapa erikseen sovittaessa, tällöin laskutustiedot tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle tilausta tehtäessä. Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Laskuun lisätään laskutuslisä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia maksuehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen.

3. PALVELUPAKETIT

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta tarjouksessa kuvatut palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta siitä, ovatko kaikki osallistujat osallistuneet esimerkiksi kaikille aterioille, aktiviteetteihin tai muihin palveluihin.

4. PERUUTUSEHDOT

Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksista palveluntarjoajalla sähköpostitse myynti@parppeinpirtti.fi tai puhelimitse numeroon 010 239 9950.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto peruutuksesta saapuu puhelimitse tai sähköpostilla klo 16.00 mennessä. Myöhemmin saapunut ilmoitus peruutuksesta katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä.

Palveluntarjoaja vahvistaa peruutukset kirjallisesti sähköpostilla. Peruutuksen vahvistus on tehtävä kohtuullisen työajan kuluessa asianomaisen peruutuksen jättämisestä.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen. 

5. RAVINTOLA- JA PITOPALVELUVARAUSTEN MUUTOKSET, TARKENNUKSET JA PERUUTUKSET

Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle, jota tilaaja voi 7 vrk ennen tilaisuutta. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osallistujamäärän ja mahdolliset erityisruokavaliot viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Mikäli ilmoitus osanottajamäärän pienenemisestä tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa tilaajalta etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.

Osanottajamäärän olennaisesti muuttuessa on palveluntarjoajalla oikeus osoittaa tilaajalle toinen tila ja neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

Tarjoilun henkilöhintaan vaikuttava ryhmäkoko katsotaan aikuisista ja yli 12-vuotiaista henkilöistä. Lapset alle 12-vuotta -50 % aikuisen hinnasta ja lapset alle 5-vuotta mukana veloituksetta.

Palveluntarjoajan antamaan tarjoukseen sisältyy varatun tilan käyttö kahvituksissa tunnin ajaksi ja ruokailuiden yhteydessä kahden tunnin ajaksi, ellei toisin sovita. Pidemmästä viipymästä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Tilauksen veloitus tapahtuu maksuehtojen mukaisesti jälkikäteen, 7 vuorokautta ennen tilaisuutta tehdyn henkilömäärävahvistuksen mukaisesti. Jos ruokailijoita on vahvistettua henkilömäärää enemmän, laskutus tapahtuu toteutuneen ryhmäkoon mukaisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, peritään häneltä peruutuksen syystä riippumatta maksut seuraavin ehdoin:

Koko varauksen peruutus max. 25 henkilön ryhmät
- Varauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa ravintolalle viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, jotta peruutuksesta ei aiheutuisi tilaajalle kustannuksia.
- Mikäli peruutus tapahtuu 6-3 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
- Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 3 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan 100 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.

Koko varauksen peruutus 26-50 henkilön ryhmät
- Varauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa ravintolalle viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, jotta peruutuksesta ei aiheutuisi tilaajalle kustannuksia.
- Mikäli peruutus tapahtuu 13-7 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
- Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan 100 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.Varauksen peruutus yli 50 henkilön ryhmät
- Varauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa ravintolalle viimeistään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, jotta peruutuksesta ei aiheutuisi tilaajalle kustannuksia.
- Mikäli peruutus tapahtuu 29–14 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan peruutusmaksuna 50 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
- Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen tilaisuutta, tilaajalta veloitetaan 100 % tilauksen arvosta viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti 13-7 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilauksen arvosta.

6. TILAAJAN VASTUU

Tilaaja sitoutuu varauksen vahvistettuaan edellä mainittuihin varaus- ja maksuehtoihin. Lisäksi tilaaja vastaa tiloihin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan antamia ohjeita tilojen käyttöä, välineistöä ja yrityksen irtaimistoa koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa vahingoista, joita tilaajan tuomat laitteet ja irtaimisto tai ryhmään kuuluvat henkilöt aiheuttavat kiinteistölle tai yrityksen irtaimelle omaisuudelle. Mahdollisen vahingon sattuessa palveluntarjoaja laskuttaa mahdolliset korjaus-, siivous-, tms. kulut tilaajalta.

7. FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa, (force majeure esim. tulipalo, työseisaus, sota, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytys tai muun seikka). Näistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Edellä mainittuja syitä sovelletaan myös alihankkijoihin. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös alihankkijan konkurssi.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus tai perua varaus, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo Suomen lakia tai sopimusehtoja tai vaarantaa palveluntarjoajan maineen tai turvallisuuden.

8. VALITUKSET

Kaikkiin palveluihimme liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan yritykseen, henkilökunnalle puhelimitse numeroon 010 239 9950 tai sähköpostilla myynti@parppeinpirtti.fi. Näin asiaan pystytään reagoimaan välittömästi ja huomautuksen ja valituksen aihe pyritään korjaamaan jo palvelun käytön aikana.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi www.kuluttajariita.fi. Mikäli sopimukseen ei päästä, asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Tsipaniekka Oy (2310416-0)
Ravintola Parppeinpirtti
010 239 9950 / myynti@parppeinpirtti.fi
Marjo Niiranen, toimitusjohtaja
050 5012117 / marjo.niiranen@parppeinpirtti.fi